Netwerkbeheer & continuïteit

Geen onderneming is gelijk en dat geldt zeker voor de automatisering. Wat wel voor iedereen gelijk is, is dat het altijd moet werken. Een storing komt namelijk altijd ongelegen en kan naast ergernis en gemis aan bedrijfsgegevens ook hoge kosten met zich meebrengen. Vooral wanneer hierdoor belangrijke bedrijfsprocessen worden verstoord. Netwerken beheren wij zo veel mogelijk op afstand, vanaf onze thuisbasis kunnen wij problemen snel efficient voorkomen en verhelpen.

 

Onderhoudsprogramma

NOS Automatisering heeft een modulair onderhoudsprogramma welke specifiek op uw bedrijfssituatie wordt afgestemd. Dit varieert van het preventief onderhouden op basis van het aantal netwerkcomponenten op jaarbasis, tot algeheel netwerkbeheer voor een complete all-in prijs.

 

Continuïteitsabonnement

Uniek te noemen is de mogelijkheid om uw hardware op te nemen in een continuïteitsabonnement.  Hierbij worden apparaten binnen een paar uur door ons vervangen indien deze niet binnen de vooraf gestelde termijn kunnen
worden gerepareerd. Hiermee nemen wij de zorg voor reparatie uit handen en kunt u doorwerken. Met name voor
een serveromgeving is deze dienst van groot belang.

 

Preventieve signalering in plaats van achteraf

Op uw server(s) wordt specifieke monitoring software geïnstalleerd, welke 24uur per dag de primaire processen van
deze server(s) bewaakt. Indien zaken worden gedetecteerd welke niet goed gaan, of dreigen te gaan, wordt een geautomatiseerd bericht verstuurd naar de Servicedesk van NOS Automatisering om deze melding te analyseren en vervolgens te verhelpen. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

 

Beveiliging

Dat uw netwerk optimaal beveiligd dient te zijn, spreekt voor zich. Intern door documenten waarbij discretie vereist
is af te schermen voor de blikken van ‘ongenode gasten’. Bijvoorbeeld door aan de juiste personen bepaalde toegangsrechten toe te kennen. 
Of ervoor te zorgen dat e-mail uitsluitend gelezen kan worden door de geadresseerde(n). Praten we over externe beveiliging, zorgt NOS Automatisering eveneens voor adequate maatregelen. Zoals firewalls, virusscaners en andere ‘sophisticated’ tools. 
Steeds volledig up-to-date, zodat indringers van buitenaf geen enkele kans maken. En dat werkt wel zo prettig.

 

Een aantal voordelen voor u op een rij:

• Kostenbesparend 
• Zie online uw netwerk status 
• Geautomatiseerde netwerkinventarisatie van al uw netwerkapparatuur 
• Netwerkcontrole / waarschuwingen 
• Back-up controle en systeemherstel 
• Geïntegreerde week / maand status rapporten van uw netwerk 
• Remote beheer / ondersteuning op afstand 
• Patchbeheer 
• Software-implementatietrajecten 
• Software updates 
• Ticketing voor helpdesk / probleemregistratie 
• Naleving netwerkbeleid 
• Antivirus en spywaredetectie 
• Maximale beveiliging 
• Flexibel webbeheer 
• Snelle, eenvoudige implementaties

 

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op