Support & service

Geen onderneming is gelijk en dat geldt zeker voor de automatisering. Wat wel voor iedereen gelijk is, is dat het altijd moet werken. Een storing komt namelijk altijd ongelegen en kan naast ergernis en gemis aan bedrijfsgegevens ook hoge kosten met zich meebrengen. Vooral wanneer hierdoor belangrijke werkprocessen worden verstoord. NOS Automatisering heeft een modulair onderhoudsprogramma welke specifiek op uw bedrijfssituatie wordt afgestemd. Dit varieert van het preventief onderhouden op basis van het aantal netwerkcomponenten op jaarbasis, tot alle systemen binnen het bedrijfsnetwerk.

Onderhoudsprogramma

NOS Automatisering heeft een modulair onderhoudsprogramma welke specifiek op uw bedrijfssituatie wordt afgestemd. Dit varieert van het preventief onderhouden op basis van het aantal netwerkcomponenten op jaarbasis, tot algeheel netwerkbeheer voor een complete all-in prijs.

Continuïteitsabonnement

Uniek te noemen is de mogelijkheid om uw hardware op te nemen in een continuïteitsabonnement. Hierbij worden apparaten binnen een paar uur door ons vervangen indien deze niet binnen de vooraf gestelde termijn kunnen worden gerepareerd. Hiermee nemen wij de zorg voor reparatie uit handen en kunt u doorwerken. Met name voor een serveromgeving is deze dienst van groot belang.

Monitoring

Op uw server(s) wordt specifieke monitoring software geïnstalleerd, welke 24 uur per dag de primaire processen van deze server(s) bewaakt. Indien zaken worden gedetecteerd welke niet goed gaan, of dreigen te gaan, wordt een geautomatiseerd bericht verstuurd naar de Servicedesk van NOS Automatisering om deze melding te analyseren en vervolgens te verhelpen. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht.